/  Tietoa timanteista

Tietoa timanteista

Timantin arvoon vaikuttavat hionta, paino, väri ja puhtaus. Näistä osatekijöistä käytetään nimitystä  4C:tä, joka tulee niiden englanninkielisistä nimistä: cut (hionta), carat (paino), colour (väri) ja clarity (puhtaus). Myös fluoresenssi voi vaikuttaa timantin arvoon.

Suurin osa timanteista kuuluu Cape-sarjaan, johon kuuluvat timantit ovat väriltään värittömästä keltaiseen. Tämän tyypin timanteista puhuttaessa väritön timantti on harvinaisempi kuin keltaiseen vivahtava timantti. Tämän vuoksi värittömät timantit ovat arvokkaampia kuin kellertävät timantit. Samoin painavammat ja puhtaammat timantit ovat harvinaisempia, ja tästä johtuen myös arvokkaampia, kuin pienet ja epäpuhtaat timantit. Näin ollen voidaan sanoa puhtauden, värin ja painon olevan timantin harvinaisuustekijöitä. Hionta on puolestaan timantin laatutekijä.

Black Label –sarjan koruissamme käytettävät timantit ovat puhtausluokkaa VS. Red Label –sarjan koruissamme käytetään SI-puhtausluokan timantteja. Väriluokaltaan käyttämämme timantit ovat aina vähintään H (Wesselton).

Hionta

Hionta (engl. cut) on tärkein timantin neljästä arvoon vaikuttavasta tekijästä, sillä se vaikuttaa kiven kauneuteen eniten. Hyvin hiotussa timantissa kiven loisto, tuli, välke ja kiilto tulevat esiin parhaalla mahdollisella tavalla.

Kun timantti on hiottu oikeisiin mittasuhteisiin, heijastuu siihen tuleva valo takaisin kiven yläosan suurimman viisteen eli taulun kautta. Tällöin kivi näyttää kirkkaalta ja eloisalta. Kun kiven alaosa on halkaisijaan nähden liian syvä tai matala, kiven loisto vähenee.

Briljanttihionta on yleisin timantin hiontamuoto. Alla olevassa kuvassa on esitetty briljanttihiontaisen timantin hiontasuhteet.  Hiontasuhteet ilmoitetaan vertailulukuina kiven halkaisijaan eli briljantin kokoon nähden.

Alla on esitetty muutamia muita yleisiä timantin hiontamuotoja.

  • princess-hionta
  • marquise eli navette- tai markiisihionta
  • radiant-hionta
  • emerald eli smaragdihionta
  • asscher-hionta
  • heart eli sydämen muotoon hiottu briljantti
  • pear eli pisaranmuotoinen briljantti
  • cushion eli tyynyhionta
  • ovaali briljantti

Ohessa 091-sormuksemme briljantti-, ovaali-, princess- ja smaragdihioituilla timanteilla:

Clarity

Timantin puhtaudella (engl. clarity) kuvataan kivessä olevien ulkoisten tai sisäisten merkkien määrää, sijaintia ja kokoa. Puhtausluokitus tehdään kymmenkertaisella suurennuksella. Ulkoisia merkkejä voivat olla esimerkiksi hionnasta aiheutuneet pienet naarmut tai ylimääräiset viisteet. Kiven sisällä olevia ”epäpuhtauksia”  kutsutaan sulkeumiksi. Esimerkiksi timantin sisällä olevat vieraat mineraalit, lohkosäröt ja kasvuvyöhykkeet ovat sulkeumia.

Oheisessa taulukossa on esitetty timantin puhtausluokat kuvauksineen.

Puhtausluokka Lyhenne Puhtausluokan kuvaus
Flawless FL Kivi on täysin puhdas. Ei sulkeumia tai ulkoisia merkkejä.
Internally Flawless IF Kivessä ei ole sulkeumia, mutta siinä on hyvin vähäisiä ulkoisia merkkejä.
Very, Very Slightly Included 1 VVS1 Kivessä on erittäin pieniä sulkeumia, jotka ovat erittäin vaikeasti havaittavissa.
Very, Very Slightly Included 2 VVS2 Kivessä on erittäin pieniä, vaikeasti havaittavia sulkeumia, jotka voivat olla taulun alueella.
Very Slightly Included 1 VS1 Kivessä on pieniä, värittömiä, vaikeasti havaittavia sulkeumia.
Very Slightly Included 2 VS2 Kivessä on pieniä, melko vaikeasti havaittavia sulkeumia. Sulkeumat voivat olla tummia ja sijaita taulun alueella.
Slightly Included 1 SI1 Kivessä on melko helposti 10x suurennuksella havaittavia sulkeumia.
Slightly Included 2 SI2 Kivessä on helposti 10x suurennuksella havaittavia sulkeumia.
Included 1 I1 Kivessä on heti 10x suurennuksella havaittavia sulkeumia, jotka näkyvät myös paljain silmin.
Included 2 I2 Kivessä on paljain silmin nähtäviä sulkeumia, jotka vaikuttavat sen kauneuteen ja kestävyyteen.
Included 3 I3 Kivessä on erittäin suuria paljain silmin havaittavia sulkeumia, jotka vaikuttavat merkittävästi kiven kauneuteen ja kestävyyteen.

Väri

Cape-sarjan timantit väriluokitellaan niiden värittömyyden asteen mukaan. Suomessa on yleisesti käytetty perinteisiä nimityksiä (Pohjoismainen Timanttinimikkeistö eli PTN) eri väriluokille, mutta nykyään suositellaan käytettäväksi GIA:n kehittämää väriasteikkoa. Oheiseen taulukkoon on koottu GIA:n väriasteikko ja sen väriluokkia vastaavat PTN-väriluokat.

 

GIA PTN Kuvaus
D River Harvinaisin väritön
E
F Top Wesselton Harvinainen väritön
G
H Wesselton Väritön
I Top Crystal Hieman vivahtava
J Crystal
K Top Cape Vivahtava
L
M Cape Hieman kellertävä
N
O Light Yellow Kellertävä
P
Q
R
S Yellow Keltainen
T
U
V
X
Y
Z
Fancy

Värilliset timantit

Värilliset timantit (engl. fancy colours) ovat harvinaisia ja siksi usein hyvin arvokkaita. Tämän vuoksi on kehitelty useita keinotekoisia käsittelymenetelmiä värillisten timanttien aikaansaamiseksi. Värillisiä timantteja valmistetaan myös synteettisesti laboratorioissa. Timantteja löytyy luonnosta ruskeina, keltaisina, vihreinä, mustina, sinisinä ja pinkkeinä. Punaisia timantteja on löytynyt vain muutama.

Värillisten timanttien väriluokittelu poikkeaa värittömien ja lähes värittömien timanttien luokittelusta. Värillisten timanttien väriluokittelussa arvioidaan värin voimakkuutta sekä puhtautta.

Paino

Timantin paino ilmoitetaan karaatteina (engl. carat, lyhenne ct). Yksi karaatti painaa 0,2 grammaa.

Koska karaattimäärä kertoo ainoastaan timantin painon, voi samanpainoisten timanttien halkaisija ja korkeus poiketa toisistaan. Alla on suuntaa-antavia halkaisijoita erikokoisille pyöreille briljanteille.

 

Paino (ct) 0,25 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50
Halkaisija (mm) 4,1 5,15 5,9 6,5 7,45 8,2 8,8

Fluoresenssi

Fluoresenssilla tarkoitetaan ilmiötä, jossa timantti ”hohtaa” esimerkiksi sinisenä, kun sitä valaistaan ultraviolettivalolla. Timantin fluoresenssiväri voi olla sininen, vihreä, oranssi tai keltainen. Kaikki timantit eivät kuitenkaan fluoresoi.

Koska auringonvalo sisältää ultraviolettisäteilyä, voimakas fluoresenssi voi saada timantin näyttämään auringonvalossa samealta. Tällöin fluoresenssi vaikuttaa timantin arvoon alentavasti. Kellertävät kivet saattavat kuitenkin näyttää sinisen fluoresenssin vaikutuksesta värittömämmiltä, jolloin fluoresenssi nostaa näiden kivien hintaa.

Timanttien tutkimusraportit

Koruissamme käytettävien, yli 0,30 ct painavien timanttien mukana toimitetaan GIA:n (Gemological Institute of America) tutkimusraportti. On olemassa muitakin arvostettuja timanttilaboratorioita, mutta GIA:n tutkimusraportteja arvostetaan yleisesti eniten. Tämä johtuu osaltaan siitä, että GIA on kehittänyt alalla nykyään yleisesti käytettävät väri- ja puhtausluokitteluasteikot.

Käyttämämme yli 0,30 ct:n kivet ovat väriltään vähintään H (PTN Wesselton) ja puhtaudeltaan vähintään VS1. Käytämme lisäksi ainoastaan kiviä, jotka ovat saaneet tutkimusraporttiin hionnasta, symmetriasta sekä kiillotuksen laadusta arvosanan erinomainen (engl. excellent).